Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Kalendárium}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Půjčovní doba o prázdninách:
[ 30. 5. 2017 ]

Dětské odd.:

ÚT  10 - 12   13 - 17 hod.

ČT  10 - 12   13 - 17 hod.


Mediatéka:

ST                13 - 18 hod.

ČT  10 - 12  13 - 18 hod.


Půjčovní doba platí
v období od 1.7. do 31. 8. 2017.


Ostatní oddělení
a pobočky zůstávají beze změny.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Kalendárium}

Srpen 20171. srpna - mezi 11. a 12. hodinou před půlnocí se roku 1527 narodil ve Vídni císař Maxmilián II., uherský a český král, císaře Ferdinanda prvorozený syn. – Zemřel 12. 10. 1576.

Kalendář historický národa českého


1. srpna - roku 1837 se v Karlíně narodil český herec Jindřich Mošna. Přes 4 roky jezdil po "štacích" a získal si takový věhlas komika, že když roku 1864 vznikalo v Praze stálé české divadlo, byl samozřejmě mezi vybranými herci. Jako komik hrál později i v Národním divadle. Celý svůj život zasvětil jevišti. Teprve rakovina jazyka mu znemožnila hrát. Jeho smrt se bolestně dotkla celého národa. – Zemřel 6. 5. 1911.

www.libri.cz


1. srpna - v Českých Budějovicích se roku 1957 narodil český houslista Bohumil Kotmel. Od roku 1987 byl koncertním mistrem České filharmonie, od roku 1993 členem Klavírního kvarteta B. Martinů. Je laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara.

Český biografický slovník XX. století


1. srpna - roku 1997 zemřel v Liberci český dramatik, autor loutkových her, Oldřich Augusta. Ve svých hrách se snažil dětským divákům zprostředkovat poznání základních mravních hodnot. – Narodil se 30. 5. 1924.

Český biografický slovník XX. století


3. srpna - v roce 1547 skončil soud s účastníky stavovského povstání proti králi Ferdinandu I. Habsburskému. K trestu smrti bylo odsouzeno deset povstalců, šesti z nich se však podařilo uprchnout ze země. Na Staroměstském náměstí v Praze byli 22. 8. pro výstrahu popraveni rytíři Bernard Barchanec z Baršova a Václav Pětipeský z Krásného Dvora a měšťané Jakub Fikar z Vratu a Václav z Jelení.

Rok do kapsy


4. srpna - roku 1917 se v ukrajinské Oděse narodil běloruský prozaik Janka Bryl. Byl lyrikem a lyricky založeným prozaikem, věnoval se však i drsným válečným námětům. – Zemřel 24. 6. 2006.

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů


4. srpna - zemřel v Bratislavě roku 1997 slovenský básník a literární vědec Ján Brezina. Byl jedním z iniciátorů nástupu nadrealizmu v slovenské poezii. Později se přiklonil k realistické poetice. – Zemřel 4. 8. 1997.

Slovník slovenských spisovatelů


5. srpna - v Carnacu se roku 1907 narodil francouzský básník Eugéne Guillevic. Jeho lakonické a jasné verše se nespokojují s popisem věcí, nýbrž chtějí proniknout k jejich podstatě. – Zemřel 19. 3. 1997.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů


6. srpna - v roce 1637 zemřel anglický renesanční básník Ben (Benjamin) Johnson. Jeho satirické komedie kritizují honbu za ziskem v soudobé společnosti a předjímají poetiku klasicistního dramatu. – Narodil se 11. 6. 1572.

www.CoJeCo.cz

B. Johnson:
"Narodit se hloupý, to je nevyléčitelná choroba."


6. srpna - roku 1897 se v Praze narodil český lékař – internista Josef Charvát, zakladatel české endokrinologie. V roce 1932 jako první rozpoznal ve zduření slinných žláz příznaky počínající cukrovky; tento diagnostický příznak byl pak převzat do světové vědecké literatury jako tzv. „Charvátův příznak“. Jako první také v Československu propagoval lékařskou kybernetiku a moderní genetiku. – Zemřel 31. 1. 1984.

Český biografický slovník XX. století


6. srpna - se v Táboře roku 1907 narodila česká hudební spisovatelka, publicistka a překladatelka Anna Hostomská. Byla přední popularizátorkou vážné hudby, především české a světové operní tvorby. – Zemřela 28. 3. 1995.

Český biografický slovník XX. století


6. srpna - roku 1947 se v Olomouci narodil český moderátor Petr Novotný. Od 70. let působil jako konferenciér vystoupení kapel Greenhorns a Fešáci. V 90. letech pronikl do televizní zábavy, několikrát byl oceněn jako nejlepší moderátor zábavných pořadů.

http://vsechno.kvalitne.cz

P. Novotný:
"Každý den na každého z nás čeká v průměru jeden blbec a my se na srážku s ním musíme připravit."


6. srpna - v Budapešti zemřel roku 1967 maďarský básník a překladatel Lajos Apríly, vlastním jménem Jékely. Velká témata jeho poezie jsou příroda v její smyslové konkrétnosti, rodina a žal nad ztrátou milovaných, ideje míru, humanity a vzájemné úcty mezi jedinci a národy. - Narodil se 14. 11. 1887.

Slovník spisovatelů : Maďarsko


6. srpna - zemřel roku 1987 v Brně český literární historik, kritik a teoretik Josef Hrabák. Jeho rozsáhlé vědecké dílo, vyznačující se šíří badatelských zájmů, zahrnuje práce z dějin starší i novodobé české literatury, z versologie a poetiky i z literární komparastiky. - Narodil se 3. 12. 1912.

Český biografický slovník XX. století


7. srpna - se v Brně narodil roku 1927 český klavírista a hudební skladatel Jiří Malásek. Spolu s J. Bažantem byl autorem hudby k četným filmům, divadelním a televizním inscenacím. Sólově nahrál gramofonová alba klavírních transkripcí populárních melodií. – Zemřel 27. 9. 1983 v Teplicích.

Český biografický slovník XX. století


7. srpna - zemřel roku 1987 v Praze český lékař, genetik Bohumil Sekla. Jeho pokus vytvořit moderní českou školu lékařské genetiky byl na přelomu 40. a 50. let násilně přerušen. V době, kdy se v zemi Gregora Mendela oficiální věda klaněla Mičurinovi, Sekla zůstal na rozdíl od jiných vědců - jako byl histolog a embryolog František Karel Studnička, radiobiolog Ferdinand Herčík, I. Málek, M. Hašek a další - na stanovisku vědecké pravdy. Kvůli tomu také nebyl (na rozdíl od výše uvedených) obdařen titulem akademika. K principům moderní genetiky se však mohl otevřeně vrátit až po roce 1957. – Narodil se 16. 5. 1901.

www.libri.cz


8. srpna - roku 1517 zemřel v Kadani český pán a cestopisec Jan Hasištejnský z Lobkovic. Z náboženské horlivosti putoval roku 1493 do Palestiny a o své cestě napsal kolem roku 1505 knihu „ Putování k svatému hrobu“. – Narodil se kolem roku 1450.

Kalendář historický národa českého


8. srpna - v Basileji zemřel roku 1897 slavný švýcarský historik Christoph Jakob Burckhardt. Je považován za zakladatele vědeckého studia dějin umění a kultury. Věnoval se kulturním dějinám antiky a renesance. – Narodil se 25. 5. 1818.

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot


8. srpna - roku 1927 se v Moskvě narodil ruský prozaik Jurij Pavlovič Kazakov. Do literárního dění zasáhl plně v druhé polovině 50. let jako výtečný povídkář rozvíjející tradice Bunina, Čechova a Pustovksého. Byl zamilován především do ruské severské krajiny, své postavy situoval povětšinou do přírody. – Zemřel 29. 11. 1982.

Slovník spisovatelů národů SSSR


8. srpna - v Jirkově zemřel v roce 1927 český artista a majitel cirkusu Karel Kludský. Pod jeho vedením zažil cirkus Kludský obrovský rozmach a svého času patřil k vůbec největším v Evropě. – Narodil se 17. 12. 1864.

www.libri.cz


8. srpna - se roku 1937 narodil v Los Angeles jeden z nejvýznamnějších amerických herců současnosti, herec Dustin Hoffman. Získal již dvakrát Oscara a sedmkrát na něj byl nominován. Zahrál si např. ve filmech Absolvent, Malý velký muž, Koule, Smrtící epidemie nebo Město šílenců.

http://encyklopedie.seznam.cz


8. srpna - v St. Petersburgu na Floridě zemřel roku 1967 český skladatel Jaromír Weinberger. Po vzniku Československé republiky se uplatňoval jako autor hudby k činohrám (Hilarovy inscenace ve Vinohradském a od roku 1921 též v Národním divadle). Zcela mimořádný ohlas měla jeho opera Švanda dudák na libreto Miloše Kareše podle Tylovy báchorky. Po úspěchu Švandy se Weinberger přestěhoval do Modřan u Prahy a roku 1932 do Badenu u Vídně, posléze žil v Paříži, odkud 1937 prchl před rasistickým pronásledováním do USA, žil v New Yorku a poté na Floridě. Úspěch Švandy dudáka zůstal v jeho tvorbě ojedinělý, další 3 opery ohlas neměly. – Narodil se 8. 1. 1896.

www.libri.cz


10. srpna - se v Pavii roku 1947 narodil italský zpěvák populárních písní Drupi, vlastním jménem Giampiero Anelli. Představitel modernějšího pojetí italské populární písně.

www.CoJeCo.cz


11. srpna - roku 1877 vzlétl první Čech, učitel Josef Vydra, v horkovzdušném balonu.

Rok do kapsy


11. srpna - roku 1897 se v Předklášteří u Tišnova narodil český právník Josef Grňa.

viz kalendárium červen 2007


11. srpna - v St. Brice ve Francii zemřela roku 1937 americká prozaička Edith Wharton. Byla ovlivněna psychologickým realismem H. Jamese a jeho názory na literární tvorbu. Společenské romány se zabývají otázkou svobody jednotlivce a jeho odpovědnosti vůči celku i sobě samému. – Narodila se 24. 1. 1862.

www.CoJeCo.cz


12. srpna - zemřel v Londýně roku 1827 anglický básník, malíř, mystik a vynálezce William Blake, jedna z nejvýznamnějších osobností romantismu již ocenilo až 20. století. V jeho díle se prolíná tvorba básníka, mystika a visionáře s tvorbou malíře a především kreslíře a grafika. Zabýval se problémem zla a stal se manicheistou. své knihy básní tiskl vlastní technikou, kterou nazval „iluminovaný tisk“; text napsaný přímo na desku doprovodil kresbou. - Narodil se 28. 11. 1757.

www.cs.wikipedia.org

Já přišel jsem za láskou do zahrady
a viděl jsem, co jsem dřív neviděl:
teď kaple se ocitla uprostřed,
kde dřív jsem se po trávě proháněl.
A brána té kaple je zavřená
a "Nesmíš!" jí napsali na dveře.
Tak jsem šel pryč za láskou do zahrady,
kde květiny měli kvést v nádheře.
Tam všude jsem viděl jen samý hrob
a místo kytek kámen náhrobní.
A kněz v svém ornátu jako sup krouží tu
a touhou i s radostí žene mi do trní.

W. Blake: Zahrada Lásky


12. srpna - roku 1877 se narodil rakouský fyzik, jeden z nejvlivnějších vědců 20. století, Erwin Schrödinger. Jeho vlnová rovnice je základní matematickou formulí kvantové mechaniky. – Zemřel 4. 1. 1961.

Rok do kapsy


12. srpna - v americkém Seattlu se roku 1917 narodila norská prozaička Ebba Haslundová. Je autorkou populárních, hojně překládaných psychologických románů o manželství a ženských osudech.

Slovník severských spisovatelů


13. srpna - zemřel v roce 1927 americký romanopisec, žurnalista a cestovatel James Olivek Curwood. Nějakou dobu žil s Eskymáky, probádal území okolo Hudsonova zálivu. Je autorem dobrodružných románů z přírodního a loveckého prostředí. - Narodil se 12. 6. 1878.

http://encyklopedie.seznam.cz


13. srpna - roku 1967 se narodila snad nejznámější belgická spisovatelka současnosti, francouzsky píšící prozaička, Amélie Nothombová. Čtenářům se líbí její romantický a uvolněný styl a jemný humor. Ve svých románech, které jsou někdy autobiografické, čerpá z osobních zkušeností.

www.literatura.cz


14. srpna - v roce 1867 se narodil anglický romanopisec John Galsworthy . Ve své tvorbě spojil Galsworthy lehce sžíravou a sociálně laděnou kritiku života anglické aristokracie, která pod maskou kultivovanosti projevuje své přízemní sobectví a touhu po hromadění majetku, s poněkud abstraktní etickou touhou po větší sociální spravedlnosti, na jejímž základě naznačoval možnosti morální reformy společnosti. Ačkoliv se v jeho díle s přibývajícími roky projevilo postupné slábnutí ironie a kritiky, je možno jej považovat za velkého vyprávěče, který přenesl tradice anglického kritického realismu do 20. století. Jeho životní dílo bylo roku 1932 oceněno Nobelovou cenou za literaturu. – Zemřel 31. 1. 1933.

http://cs.wikipedia.org

J. Galsworthy:
"Žena má vždy spadeno na něčí duši, ať je to duše muže, dítěte či psa. Muži se spokojují s tím, že baží po těle."

J. Galsworthy:
"Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe."


14. srpna - v roce 1887 se narodil český kabaretiér, spisovatel a hudební skladatel, původním povoláním právník, Jiří Červený. V roce 1909 založil jeden z nejznámějších pražských kabaretů, „Červenou sedmu“. Po jeho zániku provozoval soukromou advokátní praxi. – Zemřel 6. 5. 1962.

Český biografický slovník XX. století


14. srpna - roku 1947 se v New Yorku narodila jedna z nejpopulárnějších amerických autorek románů pro ženy Danielle Steel, vlastním jménem Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel. Přes dvacet jejích knih bylo zfilmováno pro TV. Steelová píše i pro dětské a dospívající čtenáře (má odkud čerpat - sama vychovala devět dětí).

http://www.daemon.cz


14. srpna - ve Velgošti zemřel roku 1987 makedonský spisovatel a žurnalista Čingo Živko (Zhivko Chino). Byl také ředitelem Makedonského národního divadla. – Narodil se 13. 8. 1935.

http://en.wikipedia.org


15. srpna - roku 1787 se narodil ruský hudební skladatel Alexandr Alexandrovič Aljabjev. Vynikl zejména jako autor lyrických písní, v řadě z nich anticipoval sociálně kritický charakter některých písní A. S. Dargomyžského a M. P. Musorgského. – Zemřel 6. 3. 1851.

www.CoJeCo.cz


15. srpna - se v Michiganu, městě Kalamazoo roku 1885 narodila americká spisovatelka Edna Ferberová. Nejlepší její díla jsou Show Boat 1926 (Divadelní loď 1929; Loď komediantů 1960), román ze života kočovných herců na Mississippi, který vyniká pestrostí scenerie i dokumentární hodnotou, a Cimarron 1931 z dob průkopníků v Oklahomě. Oba byly též zfilmovány. – Zemřela 16. 4. 1968.

www.ottovaencyklopedie.cz


15. srpna - po mnohaletých střetech získala v roce 1947 Indie nezávislost na Velké Británii. Vzhledem k náboženským rozporům mezi hinduisty a muslimy vznikly na území bývalé kolonie státy dva – hinduistická Indie a muslimský Pakistán.

Rok do kapsy


16. srpna - roku 1897 zemřel v USA na TBC Josef Schiller. Byl známou osobností dělnického hnutí na severu Čech. Nějakou dobu působil také na Teplicku, kde se stal jedním z nejznámějších propagátorů a agitátorů. – Narodil se 29. 6. 1846.

www.knihovna-teplice.cz


16. srpna - v Ostravě se roku 1937 narodil český filmový dokumentarista a spisovatel Petr Kudela. Začínal jako dramaturg a scénárista. Je autorem dvou románů.

Český biografický slovník XX. století


16. srpna - roku 1967 zemřel v Porsgrunnu norský prozaik, původně námořník a mechanik v USA, Arthur Omre. Ve svých románech píše úsporným stylem o lidech, kteří se dostali do rozporu se zákony. – Narodil se 17. 12. 1887.

www.CoJeCo.cz


16. srpna - v roce 1977 zemřel po srdečním infarktu král rokenrolu Elvis Presley. Jeho pohřbu se zúčastnilo 80 tisíc lidí a z Elvise se stala legenda. Jeho sídlo v Memphisu se proměnilo v muzeum a stalo se druhou nejnavštěvovanější rezidencí USA po Bílém domě. – Narodil se 8. 1. 1935.

Rok do kapsy


18. srpna - roku 1907 se v Brně narodil český spisovatel Vladimír Pazourek.

viz kalendárium Únor 2007


18. srpna - se roku 1937 narodil americký herec Robert Redford. V letech 1960-64 hostoval v mnoha TV seriálech, mj. Maverick. Své první herecké zkušenosti před film. kamerou absolvoval ve vojenské uniformě), než na sebe upozornil rolí uprchlého trestance Bubbera Reevese, kterého rozvážný šerif (Marlon Brando) chrání před davovou hysterií, v dramatu Štvanice. Je známým bojovníkem za práva Indiánů, zaníceným ochráncem přírody.

http://zivotopis.osobnosti.cz


18. srpna - roku 1937 se narodil polský prozaik, básník, písničkář a překladatel, Edward Stachura. V prózách prostoupených lyrickým živlem se snažil sugestivně zachytit elementární lidské pocity, především radost, ale i strach.

www.CoJeCo.cz


18. srpna - roku 1977 zemřel maďarský prozaik, básník a dramatik Tibor Déry. Po pádu Maďarské republiky rad žil do r. 1926 v exilu v ČSR a Rakousku. V jeho díle se spojuje antifašistická a levicová (později označován za revizionistu) orientace se složitým sebevyjádřením. Ovlivněn existencialismem. – Narodil se 18. 10. 1894.

www.CoJeCo.cz

T. Déry:
"Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života."

T. Déry:
"Žena, která se zamiluje na první pohled, mnohdy ještě dlouho předstírá nevšímavost."


19. srpna - v Borovici u Mnichova Hradiště se roku 1847 narodil český spisovatel, podnikatel a politik Josef Dürich, psal verše, divadelní hry a kuplety, měl podíl na redakci almanachu Ruch. V únoru 1916 byl zvolen místopředsedou České národní rady v Paříži. V létě téhož roku odešel do Ruska, kde se měl snažit získat československé vojsko pro západní frontu. Místo toho se zde pokusil vytvořit další, carofilsky orientované centrum zahraničního odboje. Jeho cílem bylo zřízení českého království a "sjednocené Slávie" v čele s Ruskem. Štefánik poté zbavil Düricha poslání i členství v pařížské radě. Od roku 1917 byl odstaven nadobro. Do vlasti se vrátil až roku 1919. Svůj postup za války se pokusil obhájit v knize vzpomínek V českých službách. - Zemřel 12. 1. 1927.

www.libri.cz


19. srpna - roku 1927 se v Praze narodil český lékař, genealog a heraldik František Lobkowicz, příslušník beřkovické větve knížecího rodu Lobkowiczů. Byl předním znalcem genealogie a historie české šlechty a problematiky řádů a vyznamenání. – Zemřel 15. 4. 1998.

Český biografický slovník XX. století


20. srpna - se roku 1457 konalo památné shromáždění ve Lhotce u Rychnova, kde Jednota bratrská, dosud jen skupina horlivců v církvi pod obojí, se ustavila jako společnost samostatná a zřídila vlastní kněžský řád.

Kalendář historický národa českého


20. srpna - v Hrubieszówe se roku 1847 narodil polský prozaik a publicista pozitivistické generace; představitel polského realismu, účastník povstání 1863 Boleslaw Prus, vlastním jménem Aleksander Glowacki. Ve svém díle vytvořil věrný obraz soudobého polského života, zejména varšavského, ukazoval na bezpráví, křivdy a utrpení. – Zemřel 19. 5. 1912.

http://encyklopedie.seznam.cz

B. Prus:
"Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíme tančit, a darebák zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty."

B. Prus:
"Dovolte lidem, aby byli šťastni podle jejich vlastního uznání."


20. srpna - byl před pařížským soudem roku 1857 odsouzen k peněžnímu trestu básník Charles Baudelaire za ohrožení veřejné morálky. Důvodem byly jeho básně ve sbírce „Květy zla“, v nichž oslavoval zrůdnost a abnormalitu stejně jako krásu.

Rok do kapsy


20. srpna - v Montevideu zemřel roku 1887 francouzský básník Jules Laforgue. Tento předčasně zemřelý básník zosobňuje ve své poezii dekadentní koncepci, spjatou se sarkasmem. Staví se proti průměrnosti, nízkosti každodenního života. – Narodil se 20. 8. 1887.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Laforgue:
"Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. "


20. srpna - ve Vinje se narodil roku 1897 norský spisovatel Tarjei Vesaas; autor realistických venkovských románů. – Zemřel 15. 3. 1970.

http://vsechno.kvalitne.cz


20. srpna - roku 1927 se narodil belgický spisovatel, který v duchu vlámské tradice literárně zpracoval příhody Thylberta Ulenspiegela, Charles de Coster. – Zemřel 7. 5. 1879.

Rok do kapsy


20. srpna - v Praze zemřel roku 1987 český spisovatel Filip Jánský, vlastním jménem Richard Husmann. Za druhé světové války sloužil jako palubní střelec v československém letectvu ve Velké Británi a SSSR. Od 60. let se věnoval beletristické tvorbě, inspirované především vlastními válečnými zážitky. – Narodil se 4. 9. 1922.

Český biografický slovník XX. století


21. srpna - roku 1907 se v Opavě narodil český geodet a pedagog Josef Böhm. Významně se podílel na vytvoření srovnávací geodetické základny v pražské oboře Hvězda, která slouží jako etalon pro geodetická měření. Zabýval se matematickou kartografií, vyšší geodézií, teorií chyb a vyrovnávacího počtu v geodézii. – Zemřel 19. 8. 1993.

Český biografický slovník XX. století


22. srpna - se ve Stockholmu narodil roku 1917 švědský spisovatel Per Anders Fogelström; jeden z předních představitelů švédské moderní literatury. Byl autorem více jak čtyřiceti knih. – Zemřel 23. 6. 1998.

http://en.wikipedia.org


22. srpna - v Neukrugu/Elbingu se roku 1927 narodil německý spisovatel Alfred Wellm. Byl autorem knih pro děti a mládež. – Zemřel 17. 12. 2001.

http://de.wikipedia.org


23. srpna - v roce 1547 se na Pražském hradě sešel za přítomnosti Ferdinanda I. Habsburského sněm Království českého, tzv. bartolomějský sněm, který potvrdil dědičné právo Habsburků na český trůn.

Rok do kapsy


23. srpna - se v Chaville roku 1867 narodil francouzský spisovatel, který je pokládán za největšího prozaika francouzských symbolistů, Marcel Schwob. Jeho pojetí světa je proniknuto mysticismem a silným pocitem tragické jedinečnosti všeho dění. - Zemřel 12. 2. 1905.

http://encyklopedie.seznam.cz


23. srpna - roku 1917 se v estonském Tallinnu narodil běloruský básník, literární kritik a překladatel Pimen Pančanka. Tématem jeho poezie je vlastenectví a válka. – Zemřel 2. 4. 1995.

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů


23. srpna - v Praze zemřel v roce 1997 Miloslav Jágr.

viz kalendárium červen 2007


24. srpna - roku 1817 se v Petrohradě narodil kníže Alexej Konstantinovič Tolstoj, nejstarší ze tří slavných spisovatelů téhož příjmení. Věnoval se rozsáhlým básnickým skladbám, historickým románům a dramatům. Povídky, otištěné v souboru Upíři na staré Rusi, jsou však malé literární klenoty, které patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo v žánru tajuplných a fantastických příběhů napsáno. – Zemřel 28. 9. 1875.

http://havran-nakladatelstvi.cz


24. srpna - v roce 1947 se narodil brazilský spisovatel, dramatik, scénárista, novinář a textař Paulo Coelho. Světovou popularitu mu zajistila druhá kniha, symbolický příběh o hledání pokladu v severní Africe a o naplňování smyslu života Alchymista.

www.CoJeCo.cz

P. Coelho
"Tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce."

P. Coelho:
"Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka."


24. srpna - zemřel v Gurzufu na Kavkaze v roce 1957 ruský literární dějepisec a filolog Boris Viktorovič Tomaševskij. Jeden z představitelů ruského literárního směru formalistického a z nejlepších ruských textologů. – Narodil se 17. 11. 1890.

http://encyklopedie.seznam.cz


25. srpna - v Mezötúru se roku 1927 narodil maďarský vojenský lékař, později dramaturg maďarského rozhlasu, György Sós. Zážitky z vojenského prostředí a problematiku současné společnosti zpracoval v několika divadelních kusech.

Slovník spisovatelů: Maďarsko


25. srpna - zemřel roku 1957 v Bad Ischl pražský židovský německy píšící spisovatel Leo Perutz. Roku 1938 odešel do Izraele. Byl autorem úspěšných fantastických románů. – Narodil se 2. 11. 1884.

http://vsechno.kvalitne.cz


25. srpna - roku 1997 zemřel v Tours ve Francii avantgardní spisovatel Robert Pinget, představitel tzv. mluveného románu (dlouhé záznamy monologů či dialogů). – Narodil se 19. 7. 1919.

http://www.spisovatele.cz


26. srpna - se v Praze roku 1867 narodil český malíř a mozaikář Viktor Foerster, syn hudebního skladatele Josefa Foerstera. Technice mozaiky se vyučil v Itálii. – Zemřel 9. 12. 1915.

Kalendář historický národa českého


26. srpna - roku 1977 zemřel v Brně český technik Konrád Hruban. Zabýval se betonovým stavitelstvím; patřil k nejvýznamnějším českým odborníkům v oblasti betonových konstrukcí a pedagogům tohoto oboru. - Narodil se 25. 11. 1893.

Český biografický slovník XX. století


27. srpna - v roce 1787 zemřel v Praze český sochař Ignác František Platzer.

viz Kalendárium červen 2007


27. srpna - v Detroitu (Michigan) se narodila v roce 1937 americká jazzová pianistka, varhanistka, harfistka a skladatelka Alice Coltrane. Po studiu jazzové hudby v Paříži, hledala štěstí v New Yorku, kam se přestěhovala a brzy se přidala ke kvartetu Terryho Gibbse. Proslavila se především tím, že do dnešní podoby jazzu prosadila i harfu. – Zemřela 12. 1. 2007.

http://www.musiczone.cz


27. srpna - se roku 1947 v Praze narodil český zoolog Miloš Anděra. Zabývá se studiem výskytu a rozšíření savců na území ČR a střední Evropy, studiem společenstev drobných savců v různých typech ekosystémů a stanovišť. Je autorem 38 vědeckých prací a spoluautorem 2 knižních publikací.

Český biografický slovník XX. století


30. srpna - roku 1797 se narodila anglická spisovatelka Mary Wollstonecraft Shelleyová, manželka básníka Percy Bysshe Shelleyho, autorka klasického strašidelného románu Frankenstein. – Zemřela 1. 2. 1851.

Rok do kapsy


31. srpna - zemřel v Paříži roku 1867 francouzský „prokletý“ básník, esejista a překladatel Charles Baudelaire. Za svou sbírku „Květy zla“ stanul před soudem (viz zde při 20. srpnu). Ve svém díle formuloval estetiku moderního lyrismu a postavil se proti měšťácké společnosti. – Narodil se 9. 4. 1821.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Ch. Baudelaire:
"Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel."

Ch. Baudelaire:
"Sen je dobrodružná výprava, na kterou se vydáváme každého večera."

Ch. Baudelaire:
"Na dvě práva se v deklaraci lidských práv zapomnělo: na právo odporovat si a na právo odejít."


31. srpna - roku 1967 zemřel v Moskvě ruský spisovatel, básník a publicista Ilja Grigorjevič Erenburg. Pocházel z německé rodiny židovského původu. Počátky jeho tvorby byly ovlivněny expresionismem, pozdější tvorbu ovlivnil symbolismus. Působil jako dopisovatel v Občanské válce ve Španělsku pro více novin. Překládal také francouzskou a španělskou literaturu. – Narodil se 14. 1. 1891.

http://encyklopedie.seznam.cz