Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The first argument should be either a string or an integer in /domains1/gh076100/public/www_root/index.php on line 28
Regionální knihovna Teplice : {Knihovna : Historie}
Informace pro čtenáře

Seznamy ke stažení

Aktualizované seznamy novinek na CD, DVD
a Blu-ray v Excelu si můžete stáhnout v sekci Katalogy


Veřejný Internet!

Každý všední den od 10 do 18 hodin ve studovně.  Nejen pro čtenáře knihovny.


Magnesia Litera

Některé z oceněných či nominovaných knih na tuto literární cenu najdete i v nabídce naší knihovny . 


Knihy, které nám chybí

Seznam knih , které byste neměli vyhodit do kontejneru je aktuální k 8. 4. 2014. Děkujeme všem!


Půjčovní doba o prázdninách:
[ 30. 5. 2017 ]

Dětské odd.:

ÚT  10 - 12   13 - 17 hod.

ČT  10 - 12   13 - 17 hod.


Mediatéka:

ST                13 - 18 hod.

ČT  10 - 12  13 - 18 hod.


Půjčovní doba platí
v období od 1.7. do 31. 8. 2017.


Ostatní oddělení
a pobočky zůstávají beze změny.


Více než milion skladeb
na více než 97 000 CD
z oblasti vážné hudby, jazzu můžete poslouchat
z knihovny či z domova.
Více o této službě zde


                                                 


{Knihovna}

Knihovnictví na Teplicku

V životě české menšiny v Podkrušnohoří měly nezastupitelné místo i knihy a knihovny. Tyto knihovny vznikaly již v 2. polovině 19. století jako součást českých menšinových spolků. První česká lidová knihovna v Teplicích vznikla v roce 1900 sloučením spolkových knihoven Sokola, České besedy a Národní jednoty severočeské. V roce 1921 byla založena Jiráskova knihovna v Teplicích-Trnovanech. Její fond byl po okupaci pohraničí odvezen do Prahy a tam přetrval 2. světovou válku. Po válce se pak stal základním fondem při obnovení české knihovny v Teplicích. Na vzniku této knihovny se podíleli svými dary jak jednotlivci, tak i knihkupci a nakladatelé z celé republiky.
Pohled na knihovnu z parku v Lípové ulici
V roce 1946 zde bylo oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro mládež a loutková scéna pro děti, o kterou pečovali sami knihovníci. V prosinci 1950 se knihovna stala knihovnou okresní, v roce 1956 přibylo i hudební oddělení. Později byla otevřena i čítárna a studovna.Schodiště s vitrážovým oknem v pozadí Knihovna má čtyři pobočky, z toho jednu pouze pro děti. Ve svém fondu nashromáždila za více než půlstoletí své existence na 150 tisíc knih, periodik a dalších dokumentů - např. 11 tisíc hudebních nosičů (gramofonových desek, magnetofonových kazet a kompaktních disků) a téměř 2 tisíce hudebnin.
Od ledna 2003 se knihovna stala příspěvkovou organizací Statutárního města Teplice a nese nový název - Regionální knihovna Teplice.


Budova knihovny

Od roku 1946 je teplická knihovna umístěna v novorenesanční budově z druhé poloviny 19. století. Budova byla postavena jako soukromé gymnázium v roce 1876. V roce 1894 školu koupil místní továrník M. Grohmann a nechal ji přestavět na rodinnou vilu. Z této doby pochází neobarokní výzdoba interiérů a umocňuje působnost knihovny jako kulturního stánku v okrese.

Výzdobu budovy v historizujících slozích obdivují nejen uživatelé služeb knihovny, ale také lázeňští hosté i všichni ti, kteří ve dnech otevřených dveří, pořádaných vždy v říjnu v rámci Týdne knihoven, přijdou alespoň nahlédnout. Ve všech prostorách je opravdu co obdivovat - řezbářské práce na dubovém obložení, stropy s bohatou štukovou výzdobou, obklady z umělého mramoru, malby na sklech oken, nástropní malbu na klenbě nad schodištěm nebo třeba kované zábradlí, které toto schodiště rámuje.
Sál knihovny, který je využíván pro pořádání společenských akcí